• Home
  • Multilingual Content

nội dung đa ngôn ngữ

Đây là một trang web đa ngôn ngữ cho dongle EZCast , EZCast vỉ màn hình WiFi .

Vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, tính chính xác, tính toàn vẹn của các mô tả và / hoặc sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ bằng tiếng Anh sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không thống nhất giữa các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng khác . Tất cả các ngôn ngữ khác mong đợi Trung Quốc và tiếng Anh được dịch bằng máy. Tính chính xác, tính toàn vẹn của các mô tả trong các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi trong các ngôn ngữ khác không phải là 100% đảm bảo , và chỉ để tham khảo . Bên , cá nhân quan tâm được mời để giúp chúng tôi dịch trang web đa ngôn ngữ vào tinh khiết và chính xác ngôn ngữ địa phương .

Cảm ơn bạn .

Visonicom Công nghệ