How EZCast Dongle Works

Visonicom EZCast VMD - EZ151 là một HDMI phổ WiFi màn hình khóa . Nó hoạt động nền tảng chéo và các thiết bị trong iPad / iPhone chạy iOS , Android, điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy Android , máy tính và máy tính xách tay chạy Windows hoặc Mac OS . Nó cũng hoạt động giao thức qua Wi- Fi Direct Miracast , Airpay và DLNA . Nó là giải pháp tổng thể cho tất cả các màn hình hiển thị Wi-Fi .

Sơ đồ khối sau của CPU của EZCast WiFi adapter là một hướng dẫn như thế nào dongle EZcast hoạt động.


EZCast block diagram