EZCast Quick Installation Guide

EZCast Quick Installation Guide

Đối với tất cả các thiết bị thông minh để đúc , EZCast cung cấp toàn diện , khi đó cho dù iPad / iPhone người sử dụng, người dùng thiết bị Android, người dùng máy tính Windows, hoặc người sử dụng máy tính Mac, tất cả mọi người có thể sử dụng nó dễ dàng .

Được xây dựng trong EZCast là tiện ích / APP cho tất cả các thiết bị thông minh để bỏ nội dung không dây. Bên cạnh EZCast , dongle EZCast cũng có nguồn gốc hỗ trợ DLNA và Miracast như giải pháp là DLNA và Miracast chứng nhận tương ứng . Trong khi đó nó hỗ trợ Airplay ( EZAir ) . Giải pháp tổng thể là điểm mạnh trên tất cả các sản phẩm tương tự khác .

EZCast cũng hỗ trợ trên không trung ( OTA ) nâng cấp cho hiệu suất tốt hơn .

Để biết thêm về cách EZCast làm việc và cách sử dụng đơn giản , hãy nhấp vào Hướng dẫn cài đặt nhanh trên bên phải.