EZCast Instruction Manuals

Visonicom EZCast WiFi màn hình hiển thị adapter hỗ trợ Android ( điện thoại thông minh Android và máy tính bảng ) , iOS ( iPhone và iPad ) , Windows (Windows máy tính để bàn và máy tính xách tay máy tính ) , và hệ điều hành Mac ( máy tính Mac ) . Vì vậy, có 4 phiên bản của hướng dẫn sử dụng của người dùng: EZCast dẫn sử dụng cho Android , EZCast hướng dẫn cho iOS , EZCast dẫn sử dụng cho Windows, và EZCast dẫn sử dụng cho hệ điều hành Mac . Xem các liên kết dưới đây .
 
andorid logo ios logo windows logo mac logo
pdf pdf pdf pdf

Có sự khác biệt nhỏ trong hoạt động cho người sử dụng chạy các hệ thống hoạt động khác nhau / thiết bị .

Tất cả các hoạt động được rất nhiều đơn giản , đôi khi các hướng dẫn sử dụng được không để ý . Đó là chỉ để tham khảo trong trường hợp cần thiết .

Hướng dẫn sử dụng sẽ được cập nhật mà không cần thông báo trước.

Cho mục đích chung, Hướng dẫn cài đặt nhanh  là đủ cho tất cả người dùng .